dataskyddslagen

Sekretess


Sekretess är viktigt för oss på Maskerad Jätten. Det fastställer att vi respekterar våra anställda, kollegor och kunder och att tillhandahåller tjänster på etiskt sätt.

Maskerad Jätten inser vikten av att upprätthålla sekretessen hos våra anställdas, kandidaters, kunders, leverantörers och partners privata och känsliga information. Vår verksamhet kräver att vi samlar in och hanterar sådan information och vi har ansvar för att skydda denna information så länge den är i vår besittning. För oss på Maskerad Jätten är de respekt för våra anställda, kollegor och kunder en del av våra grundläggande värderingar, tillsammans med vårt engagemang i att tillhandahålla tjänster på etiskt sätt.

Det vi gör på Maskerad Jätten är att vi endast samlar in, använder och bibehåller privat information som är relevant och användbar för verksamhet. Vi vidtar skäliga åtgärder för att hålla privat information korrekt och aktuell.Vi vidtar åtgärder avseende informationssäkerhet för att skydda privat information.Vi begränsar åtkomst till och spridning av privat information.Vi erbjuder dig möjlighet att granska och uppdatera den information vi har om dig, om tillämpligt.